När du reser med DBP-Adventures | De Brede Planker ApS (DBP) tillämpas följande villkor:
Vänligen läs resevillkoren noga innan du bokar resan.

Registrering
Du bokar resan på webbplatsen eller per telefon. När resan har bokats skickar vi en faktura + bokningsbekräftelse till den e-postadress som du anger. Kontrollera noga att all resedata och priser motsvarar din bokning. Betalning kan göras med Visakort eller banköverföring.

Deposition
Insättningen är 20% av resans pris. Insättning och eventuella försäkringar måste betalas senast 48 timmar efter mottagande av faktura + bokningsbekräftelse. Vid inbetalning av deposition är registreringen bindande, och de enskilda resedeltagarna bekräftar härmed att de har läst och accepterat de relevanta villkoren för resan.

Återstoden måste tas emot av DBP utan begäran senast 45 dagar före avgång. Annars har DBP rätten att avbryta resan och depositionen går förlorad. Om resan är bokad mindre än 45 dagar före avresan måste resans hela belopp betalas omedelbart.

Priser och förändringar
Ändring av avresedatum eller destination kan göras upp till 60 dagar före avresan, om det finns tillgängliga platser på önskad destination. Om ändringar inte är möjliga och resan därför måste avbrytas, gäller de allmänna avbokningsreglerna. Ändringar kan göras upp till 60 dagar före avresa mot betalning av en hanteringsavgift på 350 SEK per ändring.

DBP har rätt att ändra priset på en resa till följd av förändringar i växelkurser, skatter och avgifter, oljepriser, etc. Prisändringen kommer dock inte att kunna ske senare än 20 dagar före avresan.

Avbokning av resan
Om det blir nödvändigt att avbryta resan måste DBP få en skriftlig avbokning per e-post på resa@dbpadventures.com. Detta måste alltid göras innan resan ska börja. Vid avbokning av resan gäller följande regler och tidsfrister:

  • Om resan avbryts mer än 60 dagar före avresan kommer depositionen att gå förlorad.
  • Om resan avbryts mellan 30 och 60 dagar före avresan kommer 50% av resans totala pris att gå förlorat.
  • Om du avbokar mindre än 30 dagar före avresan kommer hela resans pris att gå förlorat.
  • Om du kommer sent till den överenskomna mötesplatsen vid avresan kommer du inte att kunna förvänta dig någon form av kompensation.
  • Om en resedeltagare som vill avboka kan hitta en annan person som vill ta över platsen, kan detta göras gratis.

Arrangörens avbokning av en resa
Resebyrån har rätt att avbryta en resa eller en delevenemang om antalet anmälningar 14 dagar före avresan är mindre än 75% av antalet platser som resebyrån har tillgängligt vid igångvarande avgång. I detta fall måste resedeltagarna informeras telefoniskt eller skriftligen så snart som möjligt. Om resedeltagaren lider av förluster till följd av resebyråns förändringar eller avbokningar, måste detta återbetalas om detta inte beror på:

  1. För få anmälningar.
  2. Resedeltagarens egna omständigheter.
  3. Yttre omständigheter (force majeure).
  4. Resebyrån kan avboka detta senast fem arbetsdagar efter bokning av resan om resebyråns lokala partner på destinationen inte bekräftar bokningen av boendet. Om byrån måste avbryta resan måste detta göras per telefon eller skriftligt via e-post så snart som möjligt och senast 5 arbetsdagar efter bokning.

Arrangörens ansvar
DBP kan inte hållas ansvarigt för oanvänd semesteraktiviteter inklusive förbokade liftkort, förlorade intäkter, utgifter för transport från flygplatsen etc. som beror på förseningar på grund av force majeure, väder eller andra omständigheter som ligger utanför arrangörens kontroll.

DBP förbehåller sig också rätten att ändra tidpunkten för återresan på grund av väder- och / eller trafikförhållanden, utan att resenären har rätt till någon form av kompensation för oanvänd semesteraktivitet.

Alla deltagande i evenemang, arrangerade eller hänvisade av DBP, sker på resenärens egen bekostnad och risk. DBP kommer aldrig att hållas ansvarigt för skador som uppkommit, på egen eller tredje part såväl som egendomsskador.

Bagage
Dessutom kan DBP inte hållas ansvarigt för bagage eller effekter som går förlorade eller skadade under transport.

Dessutom måste du kontakta ditt eget försäkringsbolag vid förlust eller skada på bagage, som direkt beror på vårdslöshet från våra transportörer.

Resedeltagarna bör se till att de är tillräckligt täckta, i händelse av förlust eller skada på bagage under hela resan. Detta antingen genom egen försäkring eller genom att teckna reseförsäkring.

DBPs ansvar
DBP ansvarar och ansvarar för skador enligt branschens normala regler och normer.

DBP kan inte hållas ansvarigt för stängningen av skidområdet eller delar därav på grund av för lite eller för mycket snö, snöskred, vind eller liknande. All trafik i skidområdet är på din egen risk.

Resenären kompenseras inte för programändringar på grund av regler från myndigheterna i det aktuella landet, till exempel regler som leder till avbokning av t.ex. vägledning, undervisning etc.

Specialförfrågningar
DBP försöker så långt som möjligt att uppfylla specifika förfrågningar, som anges vid bokning av resan, till exempel plats för lägenhet eller rumsnummer, men DBP kan inte garantera detta och kan inte hållas ansvarigt om en begäran inte kan efterlevas. Specialavtal som inte är anslutna till resedokumentet är irrelevanta för byrån.

Resenärens ansvar
Resedeltagarna måste följa anvisningarna för att slutföra resan, vilket DBP eller dess företrädare samt flyg- och bussföretag bestämmer. Resedeltagaren måste respektera bokningsreglerna, som fastställs för transportens skull, till och från destinationen samt för vistelser på hotell, lägenheter etc.

Allvarlig eller upprepad kränkning av detta kan leda till avvisning från ett reseföretag och / eller hotell / lägenhet, så att ytterligare vistelser och återresor måste göras för din egen bekostnad.

Resenären ansvarar för skadestånd enligt allmänna kompensationsregler för skador orsakade till DBP, dess företrädare och andra som DBP samarbetar med. DBP har också rätt att dra tillbaka depositionen för lägenheten / stugan / hotellrummet helt eller delvis om ovanstående kränks. Alla boende i en lägenhet / stuga / hotellrum ansvarar solidariskt för eventuella skador på boendet.

Resenären är ansvarig för att ha ett giltigt pass och eventuellt. visum, och resenären är ansvarig för alla utgifter som uppstår på grund av brister i dessa formaliteter.

Resenären har en skyldighet att hålla sig informerad med DBP:s representanter eller genom meddelanden på destinationen om tidpunkten för återkomst. Vi rekommenderar att du kontaktar DBP:s lokala representant 24 timmar före din planerade återresa för att bekräfta tiden för detta. Vid destinationer utan lokal representant kan du ringa det nödnummer som anges i reseinformationen.

Klagomål
Klagomål under en resa måste göras omedelbart till reseguiden eller en representant för DBP, så vi har möjlighet att reparera skadan. Om det inte finns någon representant från DBP, måste klagomål riktas till vårt kontor. Om resenären efter resans slut fortfarande tror att han eller hon har något att klaga på måste detta meddelas DBP skriftligen senast tre veckor efter hemkomsten.

Avbokningsförsäkring
DBP rekommenderar att du tecknar en avbeställningsförsäkring som gäller vid sjukdom, vilket är din garanti, för att vid din egen eller närståendes sjukdom etc. fram till tidpunkten för avresan, kan du få tillbaka beloppet utan något annat avdrag än själva avbeställningsförsäkringen, som gäller vid sjukdom.

Din säkerhet
DBP är ansluten till den lagstadgade resegarantifonden.

CVR-nummer: 36062541

Resegarantifondens medlemsnummer: 2558